Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten er gældende fra den dag, du modtager din ordre eller en væsentlig del af den. Fortrydelsesretten er på 14 dage.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du underrette kundeservice i en utvetydig erklæring til kundeservice@daroe.dk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din erklæring om udøvelse af fortrydelsesretten inden 14 dage fra modtagelse af ordren. Senest 14 dage efter du har sendt din erklæring skal varerne sendes retur til os. Alle betalinger for varerne modtaget fra dig refunderes uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen indtil varen er modtaget retur eller indtil du har fremlagt dokumentation for at varen er returneret. Ved brug af fortrydelsesretten pålægges du alle omkostninger forbundet med tilbageleveringen af varen.

Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Medsend original emballage og eventuelle mærkesedl

Adresse for returnering af fortrudt køb:

Darø a/s
Mrk.: Webshop Returnering
Ribevej 8
DK-8940 Randers SV

Reklamation

Vi garanterer, at de bestilte varer er uden fejl ved leveringen. Skulle du mod forventning have modtaget en defekt eller forkert vare skal du kontakte kundeservice hurtigst muligt på mail kundeservice@daroe.dk. I forbindelse med køb på darø.dk har du altid 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven mod forevisning af gyldig ordrebekræftelse eller kvittering. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, som er direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller uautoriserede indgreb. Købelovens mangelregler kan finde anvendelse. Eventuelle klager kan sendes til kundeservice@daroe.dk.

Adresse for reklamationsvarer:
Darø a/s
Mrk.: Webshop Reklamation
Ribevej 8
DK-8940 Randers SV